Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pavlov4557 SGWaAP
0.439Jánov4109 SGWaAP
0.462Petrov7809 SGWaAP
0.492Ježišov26674 SGWaAP
0.503Jánovo1772 SGWaAP
0.505Pavlovo2674 SGWaAP
0.525Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.542Jozefov2930 SGWaAP
0.557novozákonný1634 SGWaAP
0.565Skutok2984 SGWaAP
0.566apoštol102956 SGWaAP
0.567Máriin4130 SGWaAP
0.568Hebrej3585 SGWaAP
0.579evanjeliový3232 SGWaAP
0.581Matúšovo_evanjelium2166 SGWaAP
0.584list_Korinťan2575 SGWaAP
0.588Korinťan2745 SGWaAP
0.589List_Hebrej1044 SGWaAP