Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pavel_Vilikovský1940 SGWaAP
0.331Vilikovský4722 SGWaAP
0.403Buzássy2179 SGWaAP
0.403Dušan_Mitana1891 SGWaAP
0.412Tomáš_Janovic3011 SGWaAP
0.418Ivan_Štrpka2536 SGWaAP
0.451Ján_Štrasser3248 SGWaAP
0.467Lajos_Grendel789 SGWaAP
0.472Johanides3575 SGWaAP
0.474Ľubomír_Feldek5795 SGWaAP
0.474Daniel_Hevier6497 SGWaAP
0.475Silvester_Lavrík1526 SGWaAP