Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pauliny4324 SGWaAP
0.480Horecký5376 SGWaAP
0.502Palkovič7163 SGWaAP
0.516spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.531Hurban15758 SGWaAP
0.531Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.545Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.546jazykovedec12097 SGWaAP
0.550Štúr34337 SGWaAP
0.560jazykovedná4205 SGWaAP