Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Paulínsky585 SGWaAP
0.200paulínska693 SGWaAP
0.431Kapitulský2609 SGWaAP
0.445Pekársky548 SGWaAP
0.489Rybníkový465 SGWaAP
0.516kapitulská4076 SGWaAP
0.524Legionársky1581 SGWaAP
0.525Uršulínsky562 SGWaAP
0.528Piaristický1411 SGWaAP
0.532michalská3431 SGWaAP
0.536trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.538Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.543Odbojár610 SGWaAP
0.549Konventný565 SGWaAP
0.551Továrenský1432 SGWaAP
0.552Cintorínsky1965 SGWaAP
0.555prednádražie1771 SGWaAP
0.559Štefánikova24133 SGWaAP
0.565Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.565rybníková709 SGWaAP
0.579Námestie58800 SGWaAP
0.580župné_námestie1291 SGWaAP
0.582Hlavná17650 SGWaAP
0.585Prednádražie1282 SGWaAP
0.587Františkánsky2414 SGWaAP
0.587mierové_námestie3653 SGWaAP
0.589Mlynský5015 SGWaAP
0.589mlynská4633 SGWaAP
0.592Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.593konventná769 SGWaAP
0.595Mostový1410 SGWaAP