Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Paulínsky585 SGWaAP
0.200paulínska693 SGWaAP
0.431Kapitulský2609 SGWaAP
0.445Pekársky548 SGWaAP
0.489Rybníkový465 SGWaAP
0.516kapitulská4076 SGWaAP
0.524Legionársky1581 SGWaAP
0.525Uršulínsky562 SGWaAP
0.528Piaristický1411 SGWaAP
0.532michalská3431 SGWaAP
0.536trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.538Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.543Odbojár610 SGWaAP
0.549Konventný565 SGWaAP
0.551Továrenský1432 SGWaAP