Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.263železná_studnička2876 SGWaAP
0.301železná_studienka2001 SGWaAP
0.306Železný_studnička1431 SGWaAP
0.321Železný_studienka1130 SGWaAP
0.326kačín899 SGWaAP
0.369Kačín838 SGWaAP
0.457Alpinka1052 SGWaAP
0.489Lesopark1288 SGWaAP
0.497Kamenný_mlyn991 SGWaAP
0.497alpinka1415 SGWaAP
0.498štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.510Horáreň715 SGWaAP
0.525Zámocký4845 SGWaAP
0.525líščie_údolie801 SGWaAP
0.527Štrkovecký_jazero888 SGWaAP
0.527Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.532Sad_Janko4243 SGWaAP
0.534medická_záhrada1757 SGWaAP
0.539dostihová_dráha2834 SGWaAP
0.542lesopark_Chrasť556 SGWaAP