Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Parlament6689 SGWaAP
0.388parlament672562 SGWaAP
0.556parlamentné_zhromaždenie3178 SGWaAP
0.563poslanecká_snemovňa4602 SGWaAP
0.565zákonodarný_zbor8486 SGWaAP
0.565Poslanecký_snemovňa3014 SGWaAP
0.565europarlament11729 SGWaAP
0.567komisia854487 SGWaAP
0.576predsedníctvo85983 SGWaAP
0.591Senát7314 SGWaAP
0.591Parlamentný_zhromaždenie1663 SGWaAP
0.593Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.596europoslanec33156 SGWaAP
0.600snemovňa16650 SGWaAP
0.600Rada1801 SGWaAP
0.601Herman_Van1960 SGWaAP
0.602Komisia26703 SGWaAP
0.607lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.611spravodajkyňa5965 SGWaAP
0.612dvor_audítor7390 SGWaAP
0.613ústavnoprávny_výbor6131 SGWaAP
0.616parlamentná52564 SGWaAP
0.619Rado83559 SGWaAP