Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Parkovisko1087 SGWaAP
0.383parkovisko181551 SGWaAP
0.454Parkovanie2013 SGWaAP
0.549platené_parkovisko1967 SGWaAP
0.567parkovanie146927 SGWaAP
0.571Parkovací1136 SGWaAP
0.603vyhradené_parkovacie3207 SGWaAP
0.608parkovacie75305 SGWaAP
0.610Ihrisko1452 SGWaAP
0.612záchytné_parkovisko4551 SGWaAP
0.623Obytný2618 SGWaAP
0.649vjazd28322 SGWaAP
0.649Autobusový_stanica1228 SGWaAP
0.654detské_ihrisko59788 SGWaAP
0.659Garáž2182 SGWaAP
0.659parkovať42048 SGWaAP