Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Panna_Mária45063 SGWaAP
0.112panna_Mária87919 SGWaAP
0.169božia_Matka4988 SGWaAP
0.283Bohorodička8326 SGWaAP
0.340sedembolestná2845 SGWaAP
0.350fatimská2118 SGWaAP
0.351Nepoškvrnený4284 SGWaAP
0.356preblahoslavená_panna1060 SGWaAP
0.359Sedembolestný2464 SGWaAP
0.390Fatimský1544 SGWaAP
0.392svätá_Trojica7096 SGWaAP
0.401Bolestný699 SGWaAP
0.408Božský_Srdce2302 SGWaAP
0.419svätá132243 SGWaAP
0.421nanebovzatie_panna3226 SGWaAP
0.422blahoslavená8390 SGWaAP
0.425milostivá3559 SGWaAP
0.425nebeská_Matka2239 SGWaAP
0.426ružencová1646 SGWaAP
0.430svätica6831 SGWaAP
0.430Zvestovanie1767 SGWaAP
0.440sedembolestná_panna5930 SGWaAP