Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Panónsky2119 SGWaAP
0.180panónska3259 SGWaAP
0.511Bajkalský4947 SGWaAP
0.537dunajská17952 SGWaAP
0.546Podunajský2340 SGWaAP
0.554borská677 SGWaAP
0.572Mlynský_niva3209 SGWaAP
0.577Kazanský866 SGWaAP
0.577mlynská_niva3108 SGWaAP
0.580Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.584bajkalská5077 SGWaAP
0.586Dolnozemský1628 SGWaAP
0.587Brniansky1040 SGWaAP
0.587rusovská1023 SGWaAP
0.587kopčianska1655 SGWaAP
0.591Prístavný825 SGWaAP