Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pamätník4080 SGWaAP
0.181pamätník93639 SGWaAP
0.227Pomník1091 SGWaAP
0.279pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.316pomník_padlý2106 SGWaAP
0.340pomník42679 SGWaAP
0.394položenie_veniec2995 SGWaAP
0.405kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.425pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.426pietny_akt6546 SGWaAP
0.461Pamätník_SNP1379 SGWaAP
0.468pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.498Pietny430 SGWaAP
0.515Mohyla967 SGWaAP
0.521spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.522odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.544spomienkové7389 SGWaAP
0.550pietne5218 SGWaAP
0.552Spomienkový826 SGWaAP
0.553padlý16508 SGWaAP
0.557cintorín175670 SGWaAP
0.566Pamätný5913 SGWaAP
0.569padlé1693 SGWaAP
0.570mohyla12213 SGWaAP
0.570padlá4983 SGWaAP