Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Palisáda2145 SGWaAP
0.433Konventný565 SGWaAP
0.452budatínska921 SGWaAP
0.452račianska6845 SGWaAP
0.472konventná769 SGWaAP
0.472palisáda6076 SGWaAP
0.484Račiansky6733 SGWaAP
0.486Zochova3517 SGWaAP
0.486kopčianska1655 SGWaAP
0.491Drotársky1062 SGWaAP
0.491riazanská1020 SGWaAP
0.492bajkalská5077 SGWaAP
0.496Legionársky1581 SGWaAP
0.501michalská3431 SGWaAP
0.504Klariský860 SGWaAP