Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Palestína21170 SGWaAP
0.342Libanon22686 SGWaAP
0.359Izrael201945 SGWaAP
0.389Jeruzalem73177 SGWaAP
0.390Jordánsko14105 SGWaAP
0.404Sýria97981 SGWaAP
0.422Sudán12918 SGWaAP
0.439Líbya33086 SGWaAP
0.440Irak125153 SGWaAP
0.451Egypt115718 SGWaAP
0.461Blízky_východ36508 SGWaAP
0.476palestínske11007 SGWaAP
0.480Jemen11879 SGWaAP
0.481Gaza17209 SGWaAP
0.481golanská_výšina1602 SGWaAP
0.484palestínsky28650 SGWaAP
0.495palestínska_samospráva3631 SGWaAP
0.496Somálsko11343 SGWaAP
0.501Blízky_Východ1704 SGWaAP
0.501okupované_územie3801 SGWaAP
0.501severná_Afrika12882 SGWaAP
0.504Arab26886 SGWaAP
0.504Palestínčan29588 SGWaAP