Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Paša1030 SGWaAP
0.448Hadži822 SGWaAP
0.456sultán11630 SGWaAP
0.468Ahmed6300 SGWaAP
0.477Ibrahim6044 SGWaAP
0.478Sultán982 SGWaAP
0.479emir3376 SGWaAP
0.490Ali20803 SGWaAP
0.494Chán3003 SGWaAP
0.506vezír2702 SGWaAP
0.508Osman4095 SGWaAP
0.510sultánov937 SGWaAP
0.518chán3891 SGWaAP
0.528Timur3018 SGWaAP