Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Paľo_Bielik1997 SGWaAP
0.450Juraj_Jakubisko6020 SGWaAP
0.512Viktor_Kubal1242 SGWaAP
0.519Tisícročný_včela1223 SGWaAP
0.523tisícročná_včela1446 SGWaAP
0.537režisér254248 SGWaAP
0.543hybský_zbojník1102 SGWaAP
0.558Ladislav_Chudík3627 SGWaAP