Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000PF_UPJŠ1835 SGWaAP
0.265UPJŠ18876 SGWaAP
0.297Prírodovedecký_fakulta5940 SGWaAP
0.319prírodovedecká_fakulta8005 SGWaAP
0.423FF_UPJŠ1472 SGWaAP
0.431fakulta_UPJŠ1910 SGWaAP
0.432TUKE7426 SGWaAP
0.432Ústav_experimentálna3301 SGWaAP
0.472ústav_SAV19800 SGWaAP
0.475Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.475Strojnícky_fakulta2888 SGWaAP