Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000PD27128 SGWaAP
0.615Poľnohospodársky_družstvo2652 SGWaAP
0.621KM9834 SGWaAP
0.6505437 SGWaAP
0.662TS18993 SGWaAP
0.66816418 SGWaAP
0.671RS45848 SGWaAP
0.672DP35483 SGWaAP
0.672VN10325 SGWaAP
0.673RD49945 SGWaAP
0.674RR11471 SGWaAP
0.677poľnohospodárske_družstvo10654 SGWaAP