Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000PB13593 SGWaAP
0.519TT20710 SGWaAP
0.545MT15582 SGWaAP
0.568zv18441 SGWaAP
0.606BA93120 SGWaAP
0.615BB58089 SGWaAP
0.621KE26033 SGWaAP
0.658PS72157 SGWaAP
0.660LB3043 SGWaAP
0.662KA4078 SGWaAP
0.668OR17953 SGWaAP