Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Přemyslovci929 SGWaAP
0.330Arpádovci1890 SGWaAP
0.416Anjouovci901 SGWaAP
0.444habsburský3387 SGWaAP
0.452Jagelovci427 SGWaAP
0.461Habsburgovci8710 SGWaAP
0.467franská_ríša1389 SGWaAP
0.468franský3625 SGWaAP
0.470franská1070 SGWaAP
0.485panovnícky_rod963 SGWaAP
0.489Franský_ríša989 SGWaAP
0.490habsburská2478 SGWaAP
0.490Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.492arpádovský476 SGWaAP
0.499Chrabrý422 SGWaAP
0.501Habsburský1841 SGWaAP
0.501uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.502avarská912 SGWaAP
0.504Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.511Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.515panovník51690 SGWaAP
0.520franské659 SGWaAP
0.521veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.525habsburské824 SGWaAP
0.528Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.532veľmož6882 SGWaAP
0.541kniežací3903 SGWaAP
0.543panovnícka1726 SGWaAP
0.546uhorský_trón2265 SGWaAP
0.547veľkomoravský3483 SGWaAP
0.550nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.552knieža54086 SGWaAP
0.552Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.553dynastický759 SGWaAP
0.559Ladislav_Pohrobok660 SGWaAP
0.562dynastia24919 SGWaAP
0.562kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.563Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.566uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.567veľkomoravské2959 SGWaAP
0.567husitské1106 SGWaAP