Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Písmo24389 SGWaAP
0.206sväté_písmo27168 SGWaAP
0.221sväté_Písmo2845 SGWaAP
0.253Biblia123640 SGWaAP
0.321evanjelium124300 SGWaAP
0.353Slovo_božie2955 SGWaAP
0.356Evanjelium7313 SGWaAP
0.395biblia32534 SGWaAP
0.422biblické12886 SGWaAP
0.428božie169284 SGWaAP
0.439novozákonný1634 SGWaAP
0.449Talmud3253 SGWaAP
0.450Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.451zjavené3081 SGWaAP
0.453apoštol102956 SGWaAP
0.457korán13848 SGWaAP
0.458biblický39981 SGWaAP
0.463Korán7590 SGWaAP
0.466zjavená4226 SGWaAP
0.467Zjavenie7638 SGWaAP
0.488Matúšovo_evanjelium2166 SGWaAP
0.491exegéza1800 SGWaAP
0.491Ježiš486700 SGWaAP