Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pásmo502 SGWaAP
0.590Premietanie501 SGWaAP
0.634pásmo144541 SGWaAP
0.636Územie482 SGWaAP
0.675Projekcia555 SGWaAP
0.683Hraný507 SGWaAP
0.714Žriedlo416 SGWaAP
0.721Signál800 SGWaAP
0.739Rádiový472 SGWaAP
0.745Dokumentárny1274 SGWaAP
0.750Animovaný1549 SGWaAP
0.751Igric1388 SGWaAP
0.759Žáner700 SGWaAP
0.762pastorále801 SGWaAP
0.766Hodinový490 SGWaAP
0.767Časový1101 SGWaAP
0.768Štúdium1228 SGWaAP
0.768Krátky13037 SGWaAP
0.769Ohňostroj426 SGWaAP
0.769Distribučný482 SGWaAP
0.770Obsadenie894 SGWaAP
0.771Dobrodružný1167 SGWaAP
0.771Zlomený572 SGWaAP