Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Pán39835 SGWaAP
0.330Všemohúci8611 SGWaAP
0.381Hospodin53894 SGWaAP
0.383Otec142091 SGWaAP
0.394Boh1407708 SGWaAP
0.395Spasiteľ20871 SGWaAP
0.434Syn35038 SGWaAP
0.434nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.440Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.440Ježiš486700 SGWaAP
0.445Pánov46093 SGWaAP
0.446Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.448všemohúci10916 SGWaAP
0.449Duch105340 SGWaAP
0.458služobník35859 SGWaAP
0.462Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.479Kristus313755 SGWaAP
0.483božiť2233 SGWaAP
0.483boží175585 SGWaAP
0.485Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.486Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.488vykupiteľ1608 SGWaAP
0.489Milovaný1933 SGWaAP