Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Oznam2296 SGWaAP
0.420oznam60486 SGWaAP
0.531Pozvánka2799 SGWaAP
0.559Oznámenie7170 SGWaAP
0.571Aktualita5844 SGWaAP
0.598Tlačivo992 SGWaAP
0.640Zápis3599 SGWaAP
0.640Harmonogram744 SGWaAP
0.645Formulár2058 SGWaAP
0.649aktualita31668 SGWaAP
0.661Vyhodnotenie1867 SGWaAP
0.663Registrácia3134 SGWaAP
0.667Pokyn3286 SGWaAP
0.670Evidencia2074 SGWaAP
0.670Prihláška2907 SGWaAP
0.670Zverejnený811 SGWaAP
0.674Dátum12436 SGWaAP
0.679Dôležitý2376 SGWaAP
0.682Správa10348 SGWaAP