Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Otto21825 SGWaAP
0.292Hermann6390 SGWaAP
0.343Karl20338 SGWaAP
0.354Wilhelm8603 SGWaAP
0.356Heinrich7506 SGWaAP
0.358Franz16644 SGWaAP
0.369Friedrich9350 SGWaAP
0.375Rudolf87494 SGWaAP
0.376Walter23551 SGWaAP
0.381Gustav8164 SGWaAP
0.381Alfred10931 SGWaAP
0.383Josef43533 SGWaAP
0.395Hans23746 SGWaAP
0.405Julius5665 SGWaAP
0.407Adolf10401 SGWaAP
0.417Johann12645 SGWaAP
0.419Herman10003 SGWaAP
0.419Gerhard5985 SGWaAP
0.426Theodor5688 SGWaAP
0.429Ludwig8449 SGWaAP
0.429Karel52195 SGWaAP
0.431Karol176736 SGWaAP
0.433Erich10753 SGWaAP
0.437Gustáv13932 SGWaAP