Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Otec142091 SGWaAP
0.204Syn35038 SGWaAP
0.258nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.279Boh1407708 SGWaAP
0.308Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.327Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.351Spasiteľ20871 SGWaAP
0.355Ježiš486700 SGWaAP
0.360Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.362Duch105340 SGWaAP
0.366Všemohúci8611 SGWaAP
0.376Kristus313755 SGWaAP
0.383Pán39835 SGWaAP
0.383Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.390Otcov4563 SGWaAP
0.393Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.397Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.415trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.430stvoriteľ26133 SGWaAP
0.441Hospodin53894 SGWaAP
0.448všemohúci10916 SGWaAP
0.448spasiteľ26960 SGWaAP
0.456boží_Syn11793 SGWaAP
0.459nebesia20196 SGWaAP