Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Osvetový1667 SGWaAP
0.441osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.485krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.487osvetové2961 SGWaAP
0.537regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.543Dom_Matica4487 SGWaAP
0.547Národopisný1704 SGWaAP
0.560Národný_osvetové3613 SGWaAP
0.578osvetový6318 SGWaAP
0.589vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.593gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.595Kultúrny10836 SGWaAP
0.597Matica57417 SGWaAP
0.602národopisný2491 SGWaAP
0.605národné_osvetové2940 SGWaAP
0.611Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.613báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.614divadelný_ochotník1107 SGWaAP
0.617Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.617Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.619Novohradský3675 SGWaAP
0.622Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.622vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.632Československý_rozhlas1699 SGWaAP
0.632novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.634Kabinet1552 SGWaAP
0.636zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.637novohradské758 SGWaAP
0.639žitnoostrovské451 SGWaAP
0.639turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.642MsKS12664 SGWaAP
0.643Ochotnícky499 SGWaAP
0.644metodické8569 SGWaAP
0.649Literárny3542 SGWaAP
0.652galantské_osvetové414 SGWaAP
0.654národopisná4178 SGWaAP
0.657Etnografický1007 SGWaAP