Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Osveta1692 SGWaAP
0.565vydavateľstvo_Osveta660 SGWaAP
0.602ISBN54666 SGWaAP
0.612pedagogické_nakladateľstvo2535 SGWaAP
0.616Veda8714 SGWaAP
0.629Edícia1668 SGWaAP
0.631Zborník1046 SGWaAP
0.639SPN4635 SGWaAP
0.653Obzor2647 SGWaAP
0.655Vydavateľstvo9145 SGWaAP
0.661Monografia624 SGWaAP
0.668Vlastivedný764 SGWaAP
0.674Bibliografia735 SGWaAP
0.678Vydavateľ3606 SGWaAP
0.679osveta41493 SGWaAP
0.682Publikácia412 SGWaAP
0.682ISSN12365 SGWaAP