Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ostrihomský1751 SGWaAP
0.255ostrihomská1635 SGWaAP
0.395prepoštstvo686 SGWaAP
0.411ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.412ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.432ostrihomský1665 SGWaAP
0.446opátstvo7892 SGWaAP
0.455benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.457prepošt3157 SGWaAP
0.469ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.490nitrianske_biskupstvo1698 SGWaAP
0.490jágerský_biskup727 SGWaAP
0.500archidiakonát596 SGWaAP
0.513kapitula9554 SGWaAP
0.514biskupstvo11888 SGWaAP
0.522Jágerský1154 SGWaAP
0.529Ostrihom10102 SGWaAP
0.536archidiakon672 SGWaAP