Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ostravský1077 SGWaAP
0.351ostravská3877 SGWaAP
0.477Olomouc30636 SGWaAP
0.493Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.503Ostrava48494 SGWaAP
0.513Brno128963 SGWaAP
0.513Juhočeský502 SGWaAP
0.516Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.516Karlovy864 SGWaAP
0.524Pražský7844 SGWaAP
0.534brnianska3336 SGWaAP
0.544Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.549Univerzita_Palacký909 SGWaAP
0.556varšavská3470 SGWaAP
0.562Univerzita_Karlova3190 SGWaAP
0.569Karlova11333 SGWaAP
0.584Masarykova_univerzita6437 SGWaAP
0.586Plzeň34859 SGWaAP
0.592Ústí8848 SGWaAP