Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Osobný10747 SGWaAP
0.580osobný646880 SGWaAP
0.614Vlastný10052 SGWaAP
0.661Individuálny2219 SGWaAP
0.668Ostatný6760 SGWaAP
0.668Poradenstvo1665 SGWaAP
0.670Prístup3831 SGWaAP
0.676Personálny2813 SGWaAP
0.684Fyzický770 SGWaAP
0.689Krátkodobý1650 SGWaAP
0.695Firemný1102 SGWaAP
0.702Bezplatný2015 SGWaAP
0.703Možný3385 SGWaAP
0.704Poskytnutie892 SGWaAP
0.704Verejný16401 SGWaAP
0.706Zabezpečený452 SGWaAP
0.711Údaj9605 SGWaAP
0.717osobná335947 SGWaAP
0.718Nákup3139 SGWaAP
0.718Samostatný3248 SGWaAP
0.719Užitočný1710 SGWaAP
0.720Obchodný19596 SGWaAP
0.720Poskytovanie2110 SGWaAP
0.722Ročný5486 SGWaAP