Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.206osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.278osmanská3041 SGWaAP
0.301byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.326osmanský_Turek652 SGWaAP
0.358osmanský2024 SGWaAP
0.362turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.368rímska_ríša10411 SGWaAP
0.368osmanské1116 SGWaAP
0.375perzská_ríša1108 SGWaAP
0.380Osman4095 SGWaAP
0.417Byzancia5289 SGWaAP
0.422cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.431cisárstvo5581 SGWaAP
0.446habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.451franská_ríša1389 SGWaAP
0.457rímske_impérium1379 SGWaAP
0.457Habsburgovci8710 SGWaAP
0.458turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.460uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.470habsburská2478 SGWaAP
0.472turecký_sultán1053 SGWaAP
0.480Konštantínopol6187 SGWaAP
0.480Rímsky_impérium686 SGWaAP