Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Osman4095 SGWaAP
0.326Turek65818 SGWaAP
0.374turecký_sultán1053 SGWaAP
0.380Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.391osmanský_Turek652 SGWaAP
0.392osmanský2024 SGWaAP
0.405turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.409osmanská3041 SGWaAP
0.421osmanské1116 SGWaAP
0.434osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.444sultán11630 SGWaAP
0.457Peržan6189 SGWaAP
0.464chán3891 SGWaAP
0.508Paša1030 SGWaAP