Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Osloboditeľ1513 SGWaAP
0.400osloboditeľ9630 SGWaAP
0.467Hlavná17650 SGWaAP
0.477Kukučínova7939 SGWaAP
0.486Ulica21134 SGWaAP
0.493Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.503Obranca_mier2873 SGWaAP
0.506Hviezdoslavov2686 SGWaAP
0.510Štefánikova24133 SGWaAP
0.513Partizánsky6337 SGWaAP
0.514Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.516Mierový4468 SGWaAP
0.519Okružný5203 SGWaAP
0.521Gorký7308 SGWaAP
0.523Dukliansky1589 SGWaAP
0.524Šafárikova3460 SGWaAP
0.525Staničný2548 SGWaAP
0.537Budovateľský1712 SGWaAP