Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Oslo19225 SGWaAP
0.254Štokholm20230 SGWaAP
0.330Trondheim3046 SGWaAP
0.338Kodaň22899 SGWaAP
0.366Helsinki23487 SGWaAP
0.412nórske_Oslo1213 SGWaAP
0.413Amsterdam30453 SGWaAP
0.426Zürich19507 SGWaAP
0.443Tallinn3903 SGWaAP
0.458Londýn233005 SGWaAP
0.459dánska_Kodaň733 SGWaAP
0.460Riga16289 SGWaAP
0.464Tel_Aviv12885 SGWaAP
0.475Bern11228 SGWaAP
0.485Graz9707 SGWaAP
0.487Hamburg25485 SGWaAP