Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Országh_Hviezdoslav2649 SGWaAP
0.400Jonáš_Záborský2646 SGWaAP
0.445Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.451Hviezdoslav14018 SGWaAP
0.477Kukučín8782 SGWaAP
0.478Hollý31067 SGWaAP
0.491Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.493Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.504Gregor_Tajovský1585 SGWaAP
0.507Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.511Milo_Urban1829 SGWaAP
0.514Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.527Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.528Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.529Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.530Gregor_tajovský1454 SGWaAP
0.537Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.544Francisci6950 SGWaAP
0.549Janko_Jesenský2935 SGWaAP
0.553Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP