Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Organizačný2351 SGWaAP
0.481organizačný47001 SGWaAP
0.572Štatút1916 SGWaAP
0.575organizačná_štruktúra21122 SGWaAP
0.596organizačná73794 SGWaAP
0.609Pôsobnosť483 SGWaAP
0.613organizačné_zabezpečenie5429 SGWaAP
0.631organizačné14868 SGWaAP
0.639Personálny2813 SGWaAP
0.647Knižničný628 SGWaAP
0.648Rokovací_poriadok1783 SGWaAP
0.651sekretariát39119 SGWaAP
0.657Územný1415 SGWaAP
0.659Metodický1322 SGWaAP
0.662metodický20048 SGWaAP
0.662Disciplinárny868 SGWaAP
0.665Sekretariát2446 SGWaAP
0.667obsahové_zameranie2463 SGWaAP
0.670Programový2212 SGWaAP
0.674Harmonogram744 SGWaAP
0.675systemizácia1213 SGWaAP
0.676Interný2977 SGWaAP