Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ondruš13379 SGWaAP
0.311Moravčík32146 SGWaAP
0.359Lukáč33013 SGWaAP
0.372Stacho6336 SGWaAP
0.373Polák24658 SGWaAP
0.376Bednár19390 SGWaAP
0.382Sedlák17589 SGWaAP
0.386Husár10940 SGWaAP
0.395Mráz26637 SGWaAP
0.413Straka22871 SGWaAP
0.417Sabol12720 SGWaAP
0.417Baláž57072 SGWaAP
0.417Masár8909 SGWaAP
0.418Jankovič17684 SGWaAP
0.418Švec20451 SGWaAP
0.418Matejka7837 SGWaAP
0.421Kováčik43500 SGWaAP
0.425Mikula17712 SGWaAP
0.427Rusnák24301 SGWaAP
0.428Petráš24668 SGWaAP
0.430Mihálik18556 SGWaAP
0.434Húska7297 SGWaAP