Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ondavský730 SGWaAP
0.291ondavská601 SGWaAP
0.365Laborecký1233 SGWaAP
0.366laborecká1980 SGWaAP
0.430dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.452Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.465Toryský620 SGWaAP
0.478toryská864 SGWaAP
0.498Sabinovský2305 SGWaAP
0.515ďumbierska1233 SGWaAP
0.518Michalovský2060 SGWaAP
0.525Lúčny2247 SGWaAP
0.526Trebišovský1123 SGWaAP
0.536dukliansky_hrdina604 SGWaAP
0.541Ďumbiersky939 SGWaAP
0.541Družstevný4326 SGWaAP
0.544Svidnícky619 SGWaAP
0.545Ipeľský1721 SGWaAP
0.548Sídlisko6588 SGWaAP
0.553Alejový1155 SGWaAP
0.555Sídlisko_KVP705 SGWaAP