Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Oliver45656 SGWaAP
0.361Richard151668 SGWaAP
0.394Daniel176443 SGWaAP
0.405René25660 SGWaAP
0.409Adrian20989 SGWaAP
0.412Marko30150 SGWaAP
0.414Filip117247 SGWaAP
0.422David160132 SGWaAP
0.431Simon52386 SGWaAP
0.434Denis31839 SGWaAP
0.441Marek282702 SGWaAP
0.442Marcel63604 SGWaAP
0.444Patrik100859 SGWaAP
0.449Dominik57837 SGWaAP
0.452Erik72822 SGWaAP
0.453Adam174125 SGWaAP
0.454Jakub169303 SGWaAP
0.455Samuel75114 SGWaAP
0.462Lukáš144620 SGWaAP
0.467Gabriel72274 SGWaAP
0.468Kamil29372 SGWaAP
0.469Roman175318 SGWaAP
0.476Šimon47368 SGWaAP
0.477Matej134808 SGWaAP