Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ohio8781 SGWaAP
0.164Massachusetts6183 SGWaAP
0.181severná_Karolína4473 SGWaAP
0.200Južný_Karolína1942 SGWaAP
0.220Texas22877 SGWaAP
0.226Connecticut4456 SGWaAP
0.239Kentucky4351 SGWaAP
0.244Maryland4398 SGWaAP
0.294Georgia9818 SGWaAP