Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Oficiálny4793 SGWaAP
0.610oficiálna170882 SGWaAP
0.619oficiálny143893 SGWaAP
0.634Úvodný5742 SGWaAP
0.634Prezentácia3972 SGWaAP
0.662Úradný3636 SGWaAP
0.667Pozvánka2799 SGWaAP
0.682Webový1978 SGWaAP
0.686Oznam2296 SGWaAP
0.687Podrobný2778 SGWaAP
0.692Zverejnený811 SGWaAP
0.693Podujatie4223 SGWaAP
0.695Registrácia3134 SGWaAP
0.698Dôležitý2376 SGWaAP
0.702Zaujímavosť2682 SGWaAP
0.707Spoločný17369 SGWaAP
0.707Schválený1784 SGWaAP
0.710Predstavenie1882 SGWaAP
0.712oficiálne85201 SGWaAP
0.713Slávnostný_otvorenie1007 SGWaAP
0.714Aktualita5844 SGWaAP
0.714Dokument1482 SGWaAP
0.715Slávnostný4976 SGWaAP
0.716Zdroj29307 SGWaAP
0.717Webstránka897 SGWaAP
0.719Stručný2401 SGWaAP
0.720Otvorenie3353 SGWaAP
0.722Predbežný1039 SGWaAP
0.723Verzia2596 SGWaAP
0.724Správa10348 SGWaAP
0.726Zábava2771 SGWaAP
0.726Zhrnutie1262 SGWaAP
0.727Príhovor1169 SGWaAP
0.728Hlavný20126 SGWaAP
0.729Aktuálny5718 SGWaAP
0.731Atrakcia483 SGWaAP
0.733Kultúra10299 SGWaAP
0.734neoficiálny15202 SGWaAP
0.734Výročný4838 SGWaAP
0.738Obľúbený4901 SGWaAP