Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Oficiálny4793 SGWaAP
0.610oficiálna170882 SGWaAP
0.619oficiálny143893 SGWaAP
0.634Úvodný5742 SGWaAP
0.634Prezentácia3972 SGWaAP
0.662Úradný3636 SGWaAP
0.667Pozvánka2799 SGWaAP
0.682Webový1978 SGWaAP
0.686Oznam2296 SGWaAP
0.687Podrobný2778 SGWaAP
0.692Zverejnený811 SGWaAP
0.693Podujatie4223 SGWaAP
0.695Registrácia3134 SGWaAP
0.698Dôležitý2376 SGWaAP
0.702Zaujímavosť2682 SGWaAP
0.707Spoločný17369 SGWaAP
0.707Schválený1784 SGWaAP
0.710Predstavenie1882 SGWaAP
0.712oficiálne85201 SGWaAP