Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Odvolací802 SGWaAP
0.428odvolací_súd41210 SGWaAP
0.438Súd4748 SGWaAP
0.455odvolací10294 SGWaAP
0.487prvostupňový_súd9049 SGWaAP
0.493súd1210270 SGWaAP
0.500sťažnostný522 SGWaAP
0.501napadnutý_rozsudok7915 SGWaAP
0.505napadnuté_uznesenie4907 SGWaAP
0.532trojčlenný_senát940 SGWaAP
0.540prvostupňový6578 SGWaAP
0.541odvolací_senát2763 SGWaAP
0.561odvolacie_konanie9429 SGWaAP
0.562odvolacie1581 SGWaAP
0.570dovolací_súd8965 SGWaAP
0.573podané_odvolanie2493 SGWaAP
0.576Súdny_dvor18737 SGWaAP
0.578odvolacia3372 SGWaAP
0.583Arbitrážny604 SGWaAP
0.586rozsudok153379 SGWaAP
0.595dovolanie22709 SGWaAP
0.595Rozsudok2764 SGWaAP