Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Oddychový435 SGWaAP
0.612Relaxačný876 SGWaAP
0.617Revitalizácia557 SGWaAP
0.623Ihrisko1452 SGWaAP
0.667Oddych670 SGWaAP
0.675Cyklotrasa565 SGWaAP
0.678oddychová_zóna13999 SGWaAP
0.681Relax9310 SGWaAP
0.687Zábava2771 SGWaAP
0.692Aktivita8904 SGWaAP
0.702Škôlka528 SGWaAP
0.704Prázdninový612 SGWaAP
0.707Zážitkový761 SGWaAP
0.712Plaváreň439 SGWaAP
0.715Regenerácia947 SGWaAP
0.716Rekreačný1158 SGWaAP
0.716Celoročný479 SGWaAP
0.717Zelená3706 SGWaAP
0.719Plávanie754 SGWaAP
0.720Lesopark1288 SGWaAP
0.722Areál3047 SGWaAP
0.723Sauna1716 SGWaAP