Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Oddelenie752 SGWaAP
0.425vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.478oddelenie428244 SGWaAP
0.488Referát1461 SGWaAP
0.540vedúca5190 SGWaAP
0.588Odbor4760 SGWaAP
0.593referentka6387 SGWaAP
0.596klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.613Úsek1859 SGWaAP
0.614referát38828 SGWaAP
0.643Vedúci4968 SGWaAP
0.648námestníčka6621 SGWaAP
0.652vedúci139633 SGWaAP
0.655Pracovisko1235 SGWaAP
0.656epidemiológia5836 SGWaAP
0.660Ústav26707 SGWaAP
0.661referent18292 SGWaAP
0.663Sekcia10929 SGWaAP
0.676MsÚ37082 SGWaAP
0.678Vedúci3015 SGWaAP
0.684vedúca184135 SGWaAP