Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Odbor4760 SGWaAP
0.368Sekcia10929 SGWaAP
0.469odbor551807 SGWaAP
0.519referent18292 SGWaAP
0.524Generálny_riaditeľstvo2837 SGWaAP
0.538Referát1461 SGWaAP
0.540vedúca_oddelenie2135 SGWaAP
0.572generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP
0.587Odbor_školstvo1888 SGWaAP
0.588Oddelenie752 SGWaAP
0.591Povereníctvo2067 SGWaAP
0.594Obvodný8972 SGWaAP
0.607gestor6525 SGWaAP
0.608Riaditeľstvo635 SGWaAP
0.612povereníctvo4595 SGWaAP
0.614Prezídium_policajný2191 SGWaAP
0.617Vedúci3015 SGWaAP
0.628Katedra31518 SGWaAP
0.628Úsek1859 SGWaAP
0.630Regionálny7835 SGWaAP
0.631prezídium_policajný2773 SGWaAP