Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Odbojár610 SGWaAP
0.523Továrenský1432 SGWaAP
0.535Junácky1084 SGWaAP
0.543Bajkalský4947 SGWaAP
0.543Paulínsky585 SGWaAP
0.543Limbový1162 SGWaAP
0.556Štefánikova24133 SGWaAP
0.557bajkalská5077 SGWaAP
0.561Rybníkový465 SGWaAP
0.566Nevädzový1233 SGWaAP