Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Odôvodnenie827 SGWaAP
0.557Navrhovaný2343 SGWaAP
0.595odôvodnenie62613 SGWaAP
0.598Posúdenie647 SGWaAP
0.605Navrhovateľ580 SGWaAP
0.638Splnenie423 SGWaAP
0.640Žiadateľ1506 SGWaAP
0.645Prijímateľ843 SGWaAP
0.656Konanie1645 SGWaAP
0.659Záväzný1470 SGWaAP
0.660Doplnenie892 SGWaAP
0.663Usmernenie1621 SGWaAP
0.665Stanovisko1983 SGWaAP
0.673Posudzovanie531 SGWaAP
0.674Pôsobnosť483 SGWaAP
0.675Certifikačný494 SGWaAP
0.678Verejný_obstarávateľ2253 SGWaAP
0.679Metodický_usmernenie495 SGWaAP
0.679Poskytnutie892 SGWaAP
0.681Oprávnený2168 SGWaAP
0.681Opatrenie4701 SGWaAP
0.685Odvolanie515 SGWaAP