Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Obzor2647 SGWaAP
0.547Smena4094 SGWaAP
0.596vydavateľstvo_Osveta660 SGWaAP
0.614Vlastivedný764 SGWaAP
0.629Večerník2721 SGWaAP
0.629pedagogické_nakladateľstvo2535 SGWaAP
0.636Tranoscius2650 SGWaAP
0.637národná_obroda3976 SGWaAP
0.637almanach4538 SGWaAP
0.641vlastivedný2557 SGWaAP
0.645Historický_revue772 SGWaAP
0.649Zborník1046 SGWaAP
0.650večerník6841 SGWaAP
0.653Osveta1692 SGWaAP
0.655redigovať5591 SGWaAP
0.656Almanach566 SGWaAP
0.657časopis412849 SGWaAP
0.666Jazykovedný548 SGWaAP
0.668Bibliografia735 SGWaAP