Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Obvodný8972 SGWaAP
0.300Okresný48865 SGWaAP
0.367okresný202328 SGWaAP
0.37116418 SGWaAP
0.405obvodný39943 SGWaAP
0.443obvodný_pozemkový1746 SGWaAP
0.458Krajský51128 SGWaAP
0.4865437 SGWaAP
0.501prednosta_obvodný2197 SGWaAP
0.524prednosta_Obvodný931 SGWaAP
0.525okresné_riaditeľstvo14337 SGWaAP
0.526úrad1375090 SGWaAP
0.535krajský165593 SGWaAP
0.543prednosta_Okresný2389 SGWaAP
0.555Inšpektorát2547 SGWaAP
0.557pozemkový8208 SGWaAP
0.562Okresný_riaditeľstvo6523 SGWaAP
0.563MsÚ37082 SGWaAP
0.577miestne_príslušný5020 SGWaAP
0.578Odbor_školstvo1888 SGWaAP
0.586prednosta_OÚ2306 SGWaAP